นายพงศ์เทพ  เพชรโฉม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1299280
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
525
123
525
1297400
3438
45956
1299280

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-20 12:00

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Post on 16 กุมภาพันธ์ 2561
by Ayutthaya
ฮิต: 739

         วันที่ (15 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานภาครัฐ (ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟต้นแบบ) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น โดยมี นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธ์ุ สค.พระนครศรีอยุธยา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมตามโครงการดังกล่าวฯ มีจุดมุ่งหมายให้ภาครัฐดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาตรา 3 ตามพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีทักษะประสบการณ์ในการป้องกันอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย   ภายใต้นโยบาย safety thailand  และช่วงบ่ายเป็นการฝึกภาคสนามในเหตุการณ์จำลอง โดยมีนายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมดั้บเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของหน่วยงานราชการ โดยจำลองเหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องถ่ายเอกสาร   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 6 อาคาร 7 ชั้น  ศูนย์ราชการราชการจังหวัดพะรนครศรีอยุธยา จนไม่สามารถดับเพลิงด้วยตนเองได้  โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 270 คน จาก 12 หน่วยงาน หลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟฯ หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ณ ลานจอดรถ ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงฯ  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี