นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์

สวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1015252
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
301
1288
5322
999540
25798
47427
1015252

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-26 05:18

สมัครงาน

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ

กสร.เผยผลเลือกนายจ้าง ลูกจ้าง เป็นกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

Post on 08 กันยายน 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 104

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย กรรมการ 20 คน ได้แก่ กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายละ 5 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เนื่องจากกรรมการชุดปัจจุบันได้หมดวาระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 กสร. ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นคณะกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ซึ่งผลการเลือกตั้งมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ 1.นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล 2.นางสิทธิรัตน์
โหตระไวศยะ 3.นายดำรง พรพัฒนนางกูร 4.นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ และ 5.นายธนิต โสรัตน์
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ 1.นายณรงค์ บุญเจริญ 2.นายสมาน นะราวงษ์
3.นายสงคราม หาญต๊ะ 4.นายประทีป หมอนทอง และ5.นายเสมอ จันทร์เจริญ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน เช่น พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายด้านแรงงาน เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน เป็นต้น