นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์

สวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

985243
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
370
2916
13491
963996
43216
122692
985243

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-27 09:48

สมัครงาน

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ

เปิดเวทีรับฟังความเห็น พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว

Post on 13 กันยายน 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 82

          กระทรวงแรงงานเปิดเวทีรับฟังการแก้ไขกฎหมาย พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จากภาคสังคม หวังนำมาปรับปรุงให้เกิดมาตรฐานตามหลักสากล ด้านผู้ประกอบการเองเสนออยากให้การตีความของกฎหมายให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของกฎหมายในเรื่องลักษณะของอาชีพที่กฎหมายกำหนดไว้

นับไม่ถึง 4 เดือน ที่พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่ใกล้จะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2561 แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ลักลอบเข้ามาทำงานภายในประเทศ ซึ่งยังนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์
โดยพระราชกำหนดการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จะมุ่งเน้นที่จะเอาผิดกับนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งหากทำผิดกฎหมายที่วางไว้จะต้องมีโทษปรับที่สูงทางอาญาและการปรับเงินที่สูงถึง 4 แสนบาท นอกจากนี้ ยังควบคุมการประกอบการอาชีพของแรงงานต่างด้าวอีกด้วยไม่ให้มีการแย่งงานกันกับคนไทย
เพื่อกฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์และเกิดการยอมรับอย่างแท้จริงก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ กระทรวงแรงงาน หนึ่งในผู้มีส่วนรับผิดชอบนั้น จึงได้เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง หวังให้กฎหมายฉบับนี้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะข้อผ่อนปรนในเรื่องการประกอบอาชีพก่อสร้างของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นอาชีพที่ยังมีความกำกึ่งกับการเข้าข่ายลักษณะอาชีพต้องห้ามตามกฎหมาย
สอดคล้องกับความเห็นของ ผู้ประกอบการ แสดงความเป็นห่วงข้อกำหนดการห้ามประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว 39 อาชีพ แม้จะเป็นการกำหนดไว้เพื่อไม่ให้แรงงานได้มาแย่งงานของคนในประเทศ แต่ควรมีการกำหนดรายละเอียดลักษณะงานเฉพาะเพิ่มเติมให้ชัดเจน ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บางคนในการตีความ โดยเฉพาะแรงงานที่มาประกอบอาชีพเป็นกรรมกรในประเทศ ว่าควรมีขอบเขตอย่างไรในการประกอบอาชีพ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน ถือเป็นภาพสะท้อนความจริงใจของรัฐบาล ที่ต้องการให้กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด ให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น
ซึ่งข้อสรุปทั้งหมดที่ได้จะนำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อแก้ไขบทกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากนี้ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2561