นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์

สวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

985234
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
361
2916
13482
963996
43207
122692
985234

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-27 09:46

สมัครงาน

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ

“กสร. จับมือที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ผลักดันโมเดลแรงงานสัมพันธ์ ๔.๐แก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน”

Post on 14 กุมภาพันธ์ 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 3836

                    กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์นำโมเดลแรงงานสัมพันธ์ ๔.๐ ใช้แก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน อย่างมีจริยธรรมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศในอนาคต


                    นายอภิญญา สุจริตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ให้กับที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์" ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ เขตดินแดง กรุงเทพฯ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ว่า
                    ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ คือบุคคลที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการยื่นข้อเรียกร้องหรือเจรจาต่อรอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บทบาทของที่ปรึกษาฯ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน ร่วมถึงการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
                    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน ในการพัฒนาส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรูปแบบทวิภาคีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ ภายใต้กรอบนโยบาย "ไทยแลนด์ ๔.๐" ของรัฐบาล
                    รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวต่อไปว่า กสร.ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนจริยธรรมซึ่งพัฒนามาจากศาสตร์พระราชาเรื่องความสามัคคี คือโมเดล"แรงงานสัมพันธ์ ๔.๐" ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างจะร่วมกันในการออกแบบสภาพการจ้าง การทำงาน กระบวนการเจรจาต่อรองโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและความปรารถนาดีที่มีระหว่างกัน รวมถึงความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร ที่มีต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ให้ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์นำไปใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษา และพัฒนางานส่งเสริม ด้านแรงงานสัมพันธ์ด้วย