นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์

สวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

985232
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
359
2916
13480
963996
43205
122692
985232

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-27 09:45

สมัครงาน

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ

ดำเนินคดีฟาร์มไก่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปรับ2แสน

Post on 14 กุมภาพันธ์ 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 5801

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)  กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีประเทศเยอรมนีระงับการนำเข้าสินค้าไก่สดและแปรรูปของไทย ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของนายจ้าง ส่งผลให้ไทยสูญเสียรายได้จากการส่งออกถึงปีละกว่า 4 พันล้านบาท

 

"พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในปัญหาดังกล่าว เนื่องจากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยโดยเฉพาะไก่สดและไก่แปรรูปเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 4 ของโลก สามารถทำรายได้เข้าประเทศสูงถึงปีละ 8 หมื่นล้านบาท"นายสุเมธ กล่าว

นายสุเมธ กล่าวอีกว่า รมว.แรงงาน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการจ้างงานแบบมีธรรมาภิบาล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการตรวจแรงงานในอุตสาหกรรมฟาร์มไก่อย่างเข้มข้น เพื่อให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมจากการจ้าง

 "ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  กสร.ได้ดำเนินคดีนายจ้าง ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 4 แห่ง โดยเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 204,616 บาท และตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2559 ได้ดำเนินการตรวจฟาร์มชำแหละ แปรรูป และแช่แข็งไก่ จำนวน 217 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 4,039 คน พบการกระทำผิดและออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องจำนวน 43 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 1,064 คน"อธิบดี กสร.กล่าว

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ควบคู่ไปกับการตรวจบังคับใช้กฎหมาย กสร.ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ฟาร์มเลี้ยงไก่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(Good labour Practices : GLP) ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดสภาพการจ้าง การทำงานที่เป็นธรรม แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ฟาร์มไก่และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกได้ให้ความร่วมมืออย่างดี ปัจุบันมีฟาร์มฯที่เข้าร่วมแล้ว 3,435 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้องจำนวน 24,505 คน