นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์

สวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

985230
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
357
2916
13478
963996
43203
122692
985230

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-27 09:44

สมัครงาน

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ

เปิดตัวเลขกองทุน สงเคราะห์ลูกจ้าง

Post on 14 กุมภาพันธ์ 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 21034

                    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2559 ระบุ มีลูกจ้างได้รับเงินสงเคราะห์ 3,337 คน เป็นจำนวนเงินกว่า         50 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

 

                    นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เผยผลการจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2559 ว่าในปีที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับลูกจ้างจำนวน 3,337 คน เป็นเงินจำนวน 50,572,003.64 บาท โดยแบ่งเป็นกรณีค่าชดเชย 1,384 คน เป็นเงิน 23,853,110 บาท และกรณีอื่น ๆ อีก 1,953 คน 26,718,893.64 บาท และได้รับการชดใช้เงินคืนจากลูกหนี้แล้วจำนวน 21,463,727.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.27 ของการจ่ายเงินสงเคราะห์ทั้งหมด 

                     ทั้งนี้การดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย เป็นนโยบายสำคัญของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งดำเนินการใน 2 ลักษณะคือ การสร้างการรับรู้ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการตรวจบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ หากลูกจ้างได้รับความเดือดร้อน นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างหรือเงินอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานและคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ ได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวส่งท้าย