นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์

สวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

985229
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
356
2916
13477
963996
43202
122692
985229

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-27 09:44

สมัครงาน

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดตามผลการตรวจเข้ม ๕ ประเภทกิจการ จากหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศย้ำนายจ้างให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบฝ่าฝืนดำเนินการทันที นายจ้างมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วน ๑๕๔๖

Post on 15 กุมภาพันธ์ 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 12089

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดตามผลการตรวจเข้ม ๕ ประเภทกิจการ จากหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศย้ำนายจ้างให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบฝ่าฝืนดำเนินการทันที นายจ้างมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วน ๑๕๔๖

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนความปลอดภัยในการทำงานและคุ้มครองแรงงาน” ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ว่า กสร. ได้กำหนดให้มีการตรวจเข้มสถานประกอบกิจการ ๕ ประเภทกิจการ ได้แก่

๑. กิจการที่มีการใช้ปั้นจั่นหรือเครน
๒. กิจการที่มีการใช้สารเคมี
๓. กิจการขนส่งทางบก
๔. กิจการที่มีการใช้แรงงานเด็ก
๕. กิจการเกี่ยวกับประมง

และต่อเนื่องทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานและ การจ้างงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์เป็นต้นมา ตามนโยบายของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการลดปัญหาการประสบอันตรายและอุบัติเหตุจากการทำงานและป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กิจกรรมในวันนี้เป็นการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคปฏิบัติทั่วประเทศ หลังจากที่ได้มีการดำเนินการมาระยะหนึ่ง เพื่อพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไข นอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทันทีหากพบว่ามีการฝ่าฝืน เพื่อให้การดำเนินการลดการประสบอันตรายจากการทำงานและการใช้แรงงานไม่เป็นธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจเข้มเป็นเรื่องที่กสร.ดำเนินการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการขนส่งทางบกซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก จึงต้องมีการดำเนินการทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือนายจ้าง ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบด้วย ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะดำเนินการ ตามกฎหมายทันที หากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการใดมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต ๑ - ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖