นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์

สวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

985227
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
354
2916
13475
963996
43200
122692
985227

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-27 09:43

สมัครงาน

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ

ซีพีเอฟเดินหน้ายกระดับมาตรฐาน ต่อแรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิต

Post on 16 กุมภาพันธ์ 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 18820

 

       นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านทรัพยากรบุคคล สายธุรกิจไก่เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานแรงงานไทย หรือ มรท. (Thai Labour Standard : TLS 8001-2553) มาประยุกต์ใช้ และพัฒนาการจ้างและสภาพการทำงานของแรงงานในฟาร์มเลี้ยงไก่ของบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานไทย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองจากกระทรวงแรงงานภายในปี 2560 นี้
       
       การประยุกต์ใช้มาตรฐานแรงงานไทยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แรงงานทุกคนในห่วงโซ่ผลิตอาหารของซีพีเอฟตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล นายปริโสทัติกล่าว
       
       ที่ผ่านมาซีพีเอฟได้ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมปศุสัตว์ ดำเนินการส่งเสริมให้ฟาร์มไก่ และฟาร์มสุกรของบริษัท และของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย (คอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง) นำหลักปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี (Good Labour Practice หรือ GLP) ไปใช้ในฟาร์มอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามทวนสอบการดำเนินการดูแลแรงงานของฟาร์มเกษตรกร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 นี้
       
       นายอับดุลเลาะห์ เลิศอริยะพงษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านทรัพยากรบุคคล สายธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ธุรกิจสัตว์น้ำของซีพีเอฟได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานแรงงานไทยในการบริหารจัดการแรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิตกุ้ง ตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์น้ำ ฟาร์มเพาะลูกพันธุ์กุ้ง ฟาร์มเลี้ยง และโรงงานแปรรูป มาตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และจากการที่ดำเนินการอย่างจริงจัง ส่งผลให้โรงงานอาหารสัตว์น้ำ และโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์น้ำ โดยเฉพาะฟาร์มเพาะลูกพันธุ์กุ้ง 2 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ขั้นสูงสุดตั้งแต่ปี 2550 และสามารถรักษาการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน ฟาร์มกุ้งทั้ง 2 แห่งได้กลายเป็นต้นแบบให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ของบริษัทได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดีในห่วงโซ่การผลิตต่อไป
       
       นายอับดุลเลาะห์กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของบริษัทฯ 3 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มกุ้งระยอง 3 ฟาร์มกุ้งสวี 1 และฟาร์มนครฟาร์ม ผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยขั้นพัฒนา ส่วนในปี 2560 นี้ธุรกิจสัตว์น้ำจะขยายให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงและฟาร์มเลี้ยงกุ้งของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มเติมอีก 7-10 แห่ง
       
       บริษัทตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ฟาร์มของเกษตรกรที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย สอดรับกับแนวทางของภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทย เพื่อร่วมกันยกระดับสวัสดิภาพของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานอาหารให้สูงขึ้น ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม