นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์

สวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

873957
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
163
8359
29210
827327
54622
10981
873957

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 00:19

สมัครงาน

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ

“อนันต์ชัย” สั่งเดินหน้า Safety Thailand พร้อมลุยค้ามนุษย์

Post on 15 พฤศจิกายน 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 51

 

อนันต์ชัยสั่งเดินหน้า Safety Thailand พร้อมลุยค้ามนุษย์

รักษาราชการอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกสร. เน้นทำงานเชิงรุก ประสานเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ มุ่งขับเคลื่อน Safety Thailand คุ้มครองแรงงานกลุ่มเสี่ยง แรงงานนอกระบบ บังคับใช้กฎหมาย และพัฒนางานเพิ่มประสิทธิภาพ

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้กับหน่วยงานปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงว่า ในปีงบประมาณ 2561 กสร. ให้ความสำคัญและจะขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งจะเน้นย้ำในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยเพื่อให้เกิดมาตรการ เชิงป้องกัน สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐ รวมทั้งการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานสู่แรงงานนอกระบบ โดยสถิติการประสบอันตรายกรณีร้ายแรงจะต้องไม่เกิน 4 ต่อ 1,000 ราย และทุกจังหวัดต้องลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้น้อยลง
นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายด้านคุ้มครองแรงงานในปีงบประมาณ 2561 นี้ จะเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดยเน้น การทำงานเชิงรุก การตรวจบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกิจการกลุ่มเสี่ยง กุ้ง ปลา อ้อย/น้ำตาล เครื่องนุ่งห่ม และการตรวจแรงงานเด็กในทุกกิจการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ผลักดันให้สถานประกอบกิจการจัดทำ GLP TLS การพัฒนา E-service และการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น