800892
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
1381
9801
766925
62420
56033
800892

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-19 04:34

วีดิทัศน์ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"

Post on 31 สิงหาคม 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 80

 

 

วีดิทัศน์ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 1 : น้ำคือชีวิตแผ่นดิน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวีดิทัศน์ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โดยวีดิทัศน์ชุดนี้ มี 4 เรื่อง ได้แก่ น้ำ คือ ชีวิตแผ่นดิน, พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ, พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง และเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาสานต่อ เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา

ทั้งนี้ ได้พระราชทานวีดิทัศน์ชุดนี้ให้รัฐบาลได้นำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชดำริ และน้อมนำสู่การปฏิบัติต่อไป