นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์

สวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

874012
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
218
8359
29265
827327
54677
10981
874012

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 00:28

สมัครงาน

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ

การจัดมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

Post on 01 กันยายน 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 83

    วันที่ 30  สิงหาคม  2560  เวลา 14.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้แก่ลูกจ้างบริษัท สหรัตนนคร จำกัด จำนวน 29 คน กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานมอบเงินฯ และมอบนโยบายการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมเป็นเกียรติและชี้แจงภารกิจช่วยเหลือลูกจ้าง ณ ห้องประชุมวิทยายุทธ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา